Strategia marketingowa to zestaw działań, których celem jest zwiększenie zysków firmy poprzez wypromowanie marki (usługi lub produktu) i zbudowanie wokół niej zaangażowanego grona odbiorców. Strategia marketingowa opiera się nie tylko na analizie danych, ale także na kreatywności – trzeba wiedzieć kto i dlaczego jest naszym odbiorcą oraz gdzie go szukać, a następnie odpowiednio ubrać to w słowa i obraz. Dobra strategia marketingowa opiera się na konkretnych liczbach – celach do zrealizowania, mierzonych np. liczbą wyprodukowanych blog postów, pozyskanych leadów czy zaangażowanych klientów.

Casbeg pomoże Ci ułożyć strategię marketingową firmy – na podstawie danych historycznych Twojej firmy, zasobów pracowniczych i analizy rynku określimy cele marketingowe (KPI) i sposoby ich zrealizowania. Pracujemy w trybie planów miesięcznych i kwartalnych, żeby na bieżąco dostosowywać plan działań do ustalonej strategii marketingowej.