Obsługa klienta to często „być albo nie być” dla obecnych i przyszłych szans sprzedaży. Doświadczenie płynące z kontaktu z firmą może zdecydować o tym, czy osoba po drugiej stronie stanie się Twoim klientem, lub nawet przyszłym obrońcą marki.

We wszystkich punktach styku, w których klient spotyka się z przedstawicielem Twojej firmy, tworzone są doświadczenia, które budują relacje. Jeśli dbasz o właściwą kulturę organizacji oraz standardy, których realizacji przestrzegasz, możesz zagwarantować, że tworzone relacje będą pozytywne i trwałe. Nie dbając o procedury oraz właściwe nastawienia pracowników względem klienta w firmie, nie dbasz o jego satysfakcję.

Nie koncentrując wystarczających wysiłków na procesie obsługi, ryzykujesz. Jeśli obsługa klienta, tak przed w trakcie, jak i po zawarciu umowy, nie spełnia jego oczekiwań, ten może zrezygnować z Twoich usług i skorzystać z oferty konkurencj – nawet wtedy, kiedy Twoje warunki i cena są atrakcyjniejsze. Sposób, w jakich traktujesz swoich klientów, na dłuższą metę decyduję o tym, czy Twoja firma utrzyma się na rynku.