fbpx

Wow! Serio? Ktoś to kiedykolwiek przeczytał?

Tak, my też musimy mieć swój „zbyt-długi-by-go-czytać” (tl;dr) tekst, w którym wyjaśniamy w jaki sposób przestrzegamy przepisów RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Wiadomo, nie ma na świecie ważniejszych rzeczy do czytania, niż Twoje dane biznesowe i CRM (sarcasm alert!). Zapewniamy – bez problemu przeczytasz te 1384 słowa prawniczych bzdur, nie mających dla Ciebie znaczenia, choć i tak wcześniej byłeś już inwigilowany.

Poza tym, tak naprawdę my też nie wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Mamy tylko nadzieję, że nie czujesz konieczności przeczytania wszystkiego poniżej i ufasz nam, gdy mówimy, że naprawdę nie zależy nam na Twoich danych- po prostu musieliśmy stworzyć taką politykę, bo lubimy, gdy wszystko gra (hura, kolejne zadanie w Asana odhaczone!).

***

Wyrażam zgodę na zapisywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, w celu skontaktowania się ze mną. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przetworzenia mojego wniosku. Zostałem poinformowany o prawie dostępu, poprawienia lub inicjowania usunięcia podanych danych. Administratorem danych osobowych jest Casbeg Consulting sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław, Polska.

1. Akceptacja naszych Warunków

Odwiedzając stronę casbeg.com, przeglądając, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z jakichkolwiek usług lub informacji utworzonych, zebranych, opracowanych lub przesłanych do casbeg.com, akceptujesz poniższe Warunki Świadczenia Usług. Jeśli nie akceptujesz naszych Warunków, jedyną opcją jest nie przeglądanie i nie korzystanie w inny sposób z usług casbeg.com. Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą a casbeg.com, a korzystanie z casbeg.com oznacza jednoznaczną akceptację tej umowy, co niniejszym przyjmujesz do wiadomości, akceptujesz i potwierdzasz.

2. Prawa Własności

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że w serwisie casbeg.com mogą znaleźć się informacje zastrzeżone i poufne, w tym znaki towarowe, znaki usługowe i patenty chronione prawami własności intelektualnej i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. Serwis casbeg.com zezwala na przeglądanie i sporządzanie kopii części zawartości serwisu do osobistego, niekomercyjnego użytku offline. Bez naszej pisemnej zgody treści nie mogą być sprzedawane, powielane, ani rozpowszechniane. Znaki towarowe, znaki usługowe i logo stron trzecich są ich wyłączną własnością. Wszelkie inne prawa, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

3. Przesłane treści

Przesyłając treści do serwisu casbeg.com jednocześnie udzielasz casbeg.com nieodwołalnej, obowiązującej na całym świecie, bezpłatnej licencji na publikowanie, wyświetlanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i nadawanie treści na całym świecie. Potwierdzasz i gwarantujesz, że posiadasz wymagane uprawnienia do udzielenia powyższej licencji casbeg.com.

4. Rozwiązanie Umowy

Warunki niniejszej umowy obowiązują bezterminowo do momentu jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron, bez wypowiedzenia, w dowolnym momencie i z jakiegokolwiek powodu. Rozwiązanie niniejszej umowy nie ma wpływu na warunki, które obowiązują bezterminowo.

5. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Rozumiesz i zgadzasz się, że korzystanie z casbeg.com odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i że nasze usługi dostarczane są w aktualnym stanie i w miarę dostępności. casbeg.com nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, zapewnień lub oświadczeń dotyczących działania strony casbeg.com, informacji, zawartości, materiałów lub produktów. Dotyczy to, między innymi, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu i nienaruszalności oraz gwarancji, że dostęp do usługi lub korzystanie z niej będzie nieprzerwane i wolne od błędów lub że wady usługi zostaną usunięte.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

Rozumiesz i zgadzasz się, że casbeg.com oraz jej spółki zależne lub stowarzyszone w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, następcze lub retorsyjne. Dotyczy to, między innymi, szkód z tytułu utraty zysków, przerwania działalności gospodarczej, utraty reputacji handlowej lub renomy firmy, utraty programów lub informacji lub innych strat niematerialnych wynikających z korzystania lub niemożności korzystania z usługi lub informacji, trwałego lub czasowego zaprzestania korzystania z takiej usługi lub dostępu do informacji, usunięcia lub zniszczenia jakiejkolwiek treści lub informacji, albo niezdolności do przechowywania jakichkolwiek treści lub informacji. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie bez względu na to, czy casbeg.com został powiadomiony o takich szkodach, czy też powinien był wiedzieć o możliwości wystąpienia takich szkód. W jurysdykcjach, w których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody następcze lub przypadkowe nie jest dozwolone, odpowiedzialność casbeg.com jest ograniczona w największym stopniu dozwolonym przez prawo.

7. Treści zewnętrzne

Casbeg.com może zawierać linki do treści stron trzecich, reklam lub stron internetowych. Casbeg.com nie jest odpowiedzialny i nie promuje  żadnych reklam, produktów lub materiałów dostępnych z takich zasobów lub stron internetowych, co niniejszym potwierdzasz i akceptujesz.

8. Jurysdykcja

Rozumiesz i zgadzasz się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów kraju, stanu, prowincji lub terytorium określonego wyłącznie przez casbeg.com w celu rozwiązania wszelkich kwestii prawnych wynikających z niniejszej umowy lub związanych z korzystaniem z casbeg.com. Jeżeli sąd właściwy stwierdzi, że którekolwiek z postanowień umowy jest nieważne, wówczas postanowienie to zostanie usunięte z Warunków, a pozostałe Warunki zachowują ważność.

9. Całość Porozumienia

Rozumiesz i potwierdzasz, że powyższe Warunki stanowią całość ogólnej umowy pomiędzy Tobą a casbeg.com. Korzystanie, zakup lub dostęp do innych usług, usług powiązanych lub treści lub materiałów stron trzecich może podlegać dodatkowym Warunkom.

10. Zmiany Warunków

Casbeg.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków co pewien czas, według własnego uznania i bez uprzedzenia. Zmiany w naszych Warunkach stają się skuteczne w dniu ich opublikowania, a dalsze korzystanie z casbeg.com po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian Warunków oznacza zgodę na ich przestrzeganie.

11. Wtyczka Facebook

Nasza strona korzysta z wtyczek serwisów społecznościowych („plugins”) udostępnianych przez portal społecznościowy facebook.com, obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki są oznaczone logo Facebooka (biała litera f na niebieskim tle lub ikona kciuka w górę) lub informacją „Wtyczka społecznościowa Facebook”. Pełna lista wszystkich wtyczek społecznościowych znajduje się na stronie https://developers.facebook.com/plugins. Odwiedzając stronę poprzez naszą witrynę internetową, która zawiera wtyczkę społecznościową, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Facebook bezpośrednio przenosi zawartość wtyczki do Twojej przeglądarki, która umieszcza ją na stronie internetowej, umożliwiając Facebookowi otrzymywanie informacji o wejściu na odpowiednią stronę naszej witryny. Ponieważ nie mamy żadnego wpływu na dane zbierane przez wtyczkę, informujemy Cię zgodnie z naszym stanem wiedzy:

Wbudowane wtyczki dostarczają Facebookowi informacji, że odwiedziłeś odpowiednią stronę naszej witryny internetowej. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Twoja wizyta może być przypisana do Twojego konta na Facebooku. Jeśli korzystasz z wtyczek, na przykład klikając „Lubię to” lub wpisując komentarz, odpowiednie informacje przekazywane są z Twojej przeglądarki bezpośrednio do Facebooka i przez niego przechowywane. Nawet jeśli nie jesteś zalogowany na Facebooku, istnieje możliwość, że wtyczki przekażą Twój adres IP do Facebooka. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez Facebook, jak również Twoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawień w zakresie ochrony Twojej prywatności, odwiedź stronę internetową polityki prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Jeśli jesteś członkiem Facebooka i nie chcesz, aby Facebook łączył dane dotyczące Twojej wizyty na naszej stronie z Twoimi danymi członkowskimi zapisanymi już przez Facebook, wyloguj się z Facebooka przed wejściem na naszą stronę. Ponadto możliwe jest zablokowanie generowania wtyczek do Facebooka za pomocą dodatków do przeglądarek, takich jak „Facebook Blocker”.

12. Google Analytics

Nasza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze. Jest to pomocne w analizie sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny (łącznie z Twoim adresem IP, skróconym o ostatni oktet przed jego zapisaniem przy użyciu metody „_anonymizeIp()”) są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Informacje te służą Google do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Możesz zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony może okazać się niemożliwe. Korzystając z tej strony internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej. Możesz też zablokować śledzenie przez Google Analytics w przyszłości, pobierając i instalując dodatek Google Analytics Opt-out dla Twojej obecnej przeglądarki internetowej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.