Zarządzanie sprzedażą to regularna praca prezesów i dyrektorów handlowych nad działem sprzedaży; monitorowanie wyników, coaching, decyzje kadrowe, ustalanie celów i weryfikacja ich realizowania przez zespół. Waga zarządzania sprzedażą jest nieoceniona, bo żaden inny zespół nie ma takiego wpływu na wynik finansowy firmy co zespół sprzedaży. Dodatkowo, żaden inny nie jest też tak trudny w zarządzaniu i tylko jasno określone, usystematyzowane zarządzanie sprzedażą może zapobiec samowoli handlowców.

Jako Casbeg pomożemy Ci w zarządzaniu sprzedażą – pokażemy dobre praktyki i zapoznamy z narzędziami ułatwiającymi zarządzaniem zespołem. Wspólnie wypracujemy cele sprzedażowe (pozyskanie X klientów, z Y krajów, w Z czasu) oraz ocenimy kompetencje zespołu.