Proces sprzedaży to zestaw powtarzalnych działań wszystkich członków zespołu, od momentu pierwszego kontaktu z klientem, do momentu podpisania umowy (czy innej formy podjęcia współpracy).

Dobrze ułożony proces sprzedażowy B2B może znacznie przyczynić się do zwiększenia wyniku finansowego firmy – ujednolicona obsługa klienta. Pozwala skracać czas i zwiększać jakość sprzedaży i czyni kontakt z klientem mierzalnym i skalowalnym.

Stworzenie ciągłego  procesu sprzedaży B2B czyni sprzedaż i pozyskiwanie klientów B2B skutecznym i mierzalnym procesem. 

Proces sprzedaży  szczególnie w B2B potrafi być bardzo dynamiczny i  skomplikowany.  W czasach nieograniczonego dostępu do informacji  oraz ogromnej konkurencji, wiele spraw, które kiedyś handlowiec miał pod kontrolą,  dzisiaj pozostaje poza jego wpływem. Przed podjęciem decyzji zakupowej  bardzo często klient sam dokonuje reaserchu .

W  Casbeg pomożemy Ci w stworzeniu skutecznego procesu sprzedażowy B2B, dokonamy jego pełnego audytu (razem z badaniem tajemniczego klienta) i pomożemy ustalić wąskie gardła – miejsca, w których proces sprzedaży B2B  jest niewydajny i wymaga poprawy. Jeśli w Twojej firmie dział sprzedaży jest nowy, lub po prostu nie ma jasno określonego procesu – na podstawie specyfiki Twojej branży i wielkości zespołu sprzedażowego, pomożemy Ci w określeniu ścieżki zakupowej klienta i ułożeniu pod nią jasnego, prostego i skutecznego procesu sprzedażowego.

Jeśli chcesz mieć proces sprzedaży w swojej firmie pod kontrolą, zgłoś się do Nas.