Czym jest proces sprzedaży?

Proces sprzedaży to zestaw powtarzalnych działań wszystkich członków zespołu, od momentu pierwszego kontaktu z klientem do momentu podpisania umowy (czy innej formy podjętej współpracy).

Korzyści dla potencjalnego klienta

Dobrze ułożony proces sprzedażowy B2B może znacznie przyczynić się do zwiększenia wyniku finansowego firmy. Jakie korzyści odniesiesz dzięki optymalizacji każdego etapu sprzedaży?:

  1. Ujednolicisz proces obsługi klienta.
  2. Rozmowy sprzedażowe staną się skuteczniejsze.
  3. Skrócisz czas trwania procesów sprzedażowych.
  4. Zwiększysz jakość sprzedaży w zespole handlowców.
  5. Kontakt z klientem będzie mierzalny i skalowalny (efektywne działanie systemu CRM).
  6. Pozyskasz nowe leady i osiągniesz wyższy wskaźnik konwersji.

Najważniejsze, że stworzenie ciągłego procesu sprzedaży B2B sprawi, że sprzedaż będzie skuteczna i mierzalna.

Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, koniecznie przeczytaj nasze referencje i artykuł na temat tego, jak należy na bieżąco udoskonalać proces sprzedaży.

Co da Ci współpraca z nami?

W Casbegu pomożemy Ci stworzyć skuteczny proces sprzedażowy B2B poprzez:

  1. Audyt: dokonamy pełnego audytu Twojego procesu sprzedażowego, wraz z badaniem tajemniczego klienta.
  2. Ustalenie wąskiego gardła: wskażemymiejsca, w których proces sprzedaży B2B jest niewydajny i wymaga poprawy.
  3. Określenie ścieżki zakupowej klienta: uwzględnimy specyfikę Twojej branży i wielkość zespołu sprzedażowego.
  4. Ułożenie jasnego i skutecznego procesu sprzedażowego: jeśli w Twojej firmie dział sprzedaży jest nowy lub po prostu nie ma jasno określonego procesu.

Dlaczego praca działu sprzedaży jest tak ważna?

Proces sprzedaży (szczególnie w branży B2B) często jest dynamiczny i skomplikowany. Żyjemy w czasach nieograniczonego dostępu do informacji oraz ogromnej konkurencji, zatem wiele spraw, które kiedyś handlowiec miał pod kontrolą, dzisiaj pozostaje poza strefą jego wpływu. Na przykład, przed podjęciem decyzji zakupowej klient często sam wykonuje research (kiedyś mógł co najwyżej zapytać o opinię znajomych). Kolejny etap to znalezienie doświadczonego handlowca, któremu zaufa na tyle, by rozpocząć działania zakupowe. Wybiera więc w dużej mierze sam.

Klienci stają się coraz bardziej świadomi tego, czego mogą oczekiwać. Jako firma B2B musisz brać to pod uwagę na każdym etapie działania.

Jeśli chcesz mieć proces sprzedaży w swojej firmie pod kontrolą, zgłoś się do Nas.