Proces sprzedażowy to zestaw powtarzalnych działań wszystkich członków zespołu, od momentu pierwszego kontaktu z klientem, do momentu podpisania umowy (czy innej innej formy podjęcia współpracy). Dobrze ułożony proces sprzedażowy może znacznie przyczynić się do zwiększenia wyniku finansowego firmy – ujednolicona obsługa klienta pozwala skracać czas i zwiększać jakość sprzedaży i czyni kontakt z klientem mierzalnym i skalowalnym.

Jeżeli masz już wypracowany konkretny proces sprzedażowy, dokonamy jego pełnego audytu (razem z badaniem tajemniczego klienta) i pomożemy ustalić wąskie gardła – miejsca, w których proces jest niewydajny i wymaga poprawy. Jeśli w Twojej firmie dział sprzedaży jest nowy, lub po prostu nie ma jasno określonego procesu – na podstawie specyfiki Twojej branży i wielkości zespołu sprzedażowego, pomożemy Ci w określeniu ścieżki zakupowej klienta i ułożeniu pod nią jasnego, prostego i skutecznego procesu sprzedażowego.