Test tajemniczego klienta to weryfikacja pracy handlowców w naturalnych warunkach. Wcielimy się w rolę potencjalnego klienta firmy np. poprzez zgłoszenie formularza kontaktowego i pozwolimy Twojemu zespołowi sprzedaży przeprowadzić nas przez cały proces, aż do momentu wysłanej oferty.

Celem przeprowadzenia testu tajemniczego klienta jest zweryfikowanie procesu sprzedażowego i bezpośredniego kontaktu handlowców z klientami. W trakcie testu tajemniczego klienta sprawdzamy m.in. czas reakcji na zapytanie, sposób prowadzenia rozmowy czy liczbę i formę pytań zadawanych przez handlowca. Test tajemniczego klienta pozwala wychwycić także nieprawidłowości np. w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

Jeśli jesteś prezesem firmy i jednocześnie jej jedynym handlowcem – zamiast testu tajemniczego klienta przeprowadzimy testową rozmowę handlową, czyli pozorowaną rozmowę sprzedażową z jednym z naszych konsultantów.