Model prowizyjny to system dodatkowego wynagrodzenia pracowników za efekty ich pracy, którego celem jest motywowanie zespołu do osiągania coraz lepszych wyników (a przez to dostawania coraz większych wypłat). System prowizyjny może być świetną dźwignią napędzającą zespół do realizowania celów strategicznych firmy, ale źle ułożony może demotywować i niszczyć sprzedaż od środka – np. gdy w niesprawiedliwy sposób promuje sprzedawców z dłuższym stażem.

Pomożemy Ci w dopasowaniu modelu prowizyjnego do obecnej strategii sprzedażowej firmy – do rozwoju nowego biznesu lub maksymalizacji zysków z trwających współprac. Najczęstszą przyczyną nieskutecznych systemów prowizyjnych jest ich skomplikowanie i przede wszystkim dbamy o to, by systemy były proste, przejrzyste i sprawiedliwe.