CRM, czyli narzędzie do zarządzania relacjami z klientem (Customer Relationship Management) jest niezbędne do zarządzania, bieżącego prowadzenia, analizowania i optymalizowania sprzedaży. Dobrze dobrany i ułożony CRM pozwala wyciągać wnioski z każdego etapu sprzedażowego – np. skuteczność danego handlowca na danym etapie procesu lub ogólne trendy sprzedażowe panujące w danym kwartale u danego sprzedawcy.

Jeśli posiadasz system CRM, sprawdzimy w jaki sposób agregujecie i procesujecie w nim dane; przeanalizujemy ustalone przez Was etapy sprzedaży i zweryfikujemy ich poprawność. Zweryfikujemy liczbę i jakość lejków sprzedażowych, np. czy szanse sprzedaży można filtrować według źródła pochodzenia leada oraz czy i jak oznaczacie powody straty.


Jeżeli nie posiadacie żadnego systemu CRM i pracujecie na arkuszach, pomożemy Twojej firmie w doborze narzędzia, które będzie najlepiej odpowiadało potrzebom zespołu sprzedażowego. Pomożemy w określeniu etapów na lejków, omówimy dobre praktyki w prowadzeniu CRMa oraz pokażemy w jaki sposób i jakie dane warto analizować – a następnie wyciągać na ich podstawie wnioski i na ich podstawie podejmować decyzje strategiczne (rekrutacje, szkolenia, plan sprzedażowy)