Stworzenie strategii sprzedaży B2B jest niezbędne do tego, aby ta przynosiła przewidywalne rezultaty. Bez właściwie ułożonego procesu sprzedażowego, nie przyniesie oczekiwanych wyników finansowych, nawet przy ogromnym nakładzie pracy handlowców.

Jeśli chcesz, aby Twoje prognozy sprzedaży stały się dokładniejsze, niezbędne jest stworzenie właściwej bazy danych do analizy. Taką funkcję spełnia system CRM. Dopiero z jego użyciem, prognozowanie, planowanie i optymalizowanie powtarzalnego procesu sprzedaży B2B staje się wykonalne. W ten sposób możesz kontrolować tempo wzrostu sprzedaży, planując przyszłe wydarzenia na podstawie historycznych danych.

Tworzenie celów sprzedażowych B2B bez właściwej analityki w firmie może skutkować podejmowaniem niewłaściwych decyzji, tak finansowych, jak i personalnych. Jak stworzyć plany sprzedażowe dla handlowców na kolejny okres, kiedy nie wiemy co i dlaczego miało miejsce w poprzednim? Brak dokładnej analityki może sprawić, że nie zareagujesz we właściwym czasie na sytuacje, z których nie zdawałeś sobie sprawy.

Określenie, od czego zależy sukces, czy cykl sprzedaży B2B nie jest za długi, jak przewidzieć gorszy miesiąc lub zidentyfikować priorytetowe leady – wszystko to wymaga analityki. Na szczęście istnieją sprawdzone metody zwiększania powtarzalności transakcji, ich prognozowania i pomiaru cyklu sprzedaży, które możesz wdrożyć w swojej firmie.

W Casbegu wspieramy firmy B2B w sprzedaży, poprzez doradztwo, dobierając sprawdzone narzędzia i techniki. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie

Pomagamy firmom sprzedającym w modelu B2B w zwiększaniu przychodu poprzez profesjonalne doradztwo i konsulting, używając najnowszych metod sprzedaży i zarządzania.