fbpx

E-Commerce Interim Management w Diverse

Diverse to jedna z wiodących marek odzieżowych w Polsce. Poza 300 sklepami stacjonarnymi firma umożliwia też swoim klientom dostęp do nowych trendów modowych, dzięki zakupom w e-Commerce.

01

Wyzwanie

Diverse zakończyło współpracę z dotychczasowym e-Commerce Managerem, a naszym zadaniem było przejąć jego obowiązki i pieczę nad tematami, którymi zarządzał. Poprzedni Manager zajmował się głównie generowaniem ruchu w sklepie internetowym i kampaniami płatnymi. W Diverse brakowało osób, które mogłyby go w tym zastąpić. Kompetencje wewnątrz działów zajmujących się e-Commerce były techniczne oraz wizerunkowe – brakowało osoby od performance marketingu

Dzięki temu, że zarządzający Diverse byli świadomi, że rekrutacja na stanowisko e-Commerce Managera zajmuje czas, zdecydowali się na współpracę z nami. Jej głównym celem było zwiększenie przychodu poprzez płatne kampanie oraz zbudowanie działu e-Commerce zawierającego potrzebne kompetencje.

02

Rozwój performance marketingu i koordynacja współpracy z agencjami

Koordynacja współpracy z zewnętrznymi dostawcami to wyzwanie dla wielu biznesów. Jak rozliczać agencje z wyników? Ile powinny wynosić koszty współpracy? Których kompetencji szukać na zewnątrz, a które zatrudniać do firmy? To wszystko tematy, z którymi stykamy się na co dzień, pracując z naszymi klientami.

W przypadku Diverse wzięliśmy na siebie koordynację współpracy pomiędzy firmą a agencjami obsługującymi Google Ads, Facebook Ads i marketing afiliacyjny.

 • wykonaliśmy audyt kont reklamowych,
 • wspólnie z agencją wdrożyliśmy poprawki na koncie Google Ads,
 • ustalamy priorytety co do rozwoju performance marketingu i wyznaczamy kierunki dla agencji,
 • na bieżąco rozliczamy agencje z dostarczanych efektów,
 • pomogliśmy dobrać partnerów do współpracy afiliacyjnej,
 • wykonaliśmy proces przetargu na agencję SEO: zebraliśmy oferty z rynku oraz rekomendacje z naszej sieci kontaktów, przygotowaliśmy brief dla agencji, przeprowadziliśmy spotkania oraz porównanie oferty i wspólnie z Diverse ewaluowaliśmy uzyskane oferty.

Warto dodać, że ze względu na limitowane zasoby po stronie IT zależało nam na zidentyfikowaniu działań w performance marketingu, które przyniosą wyraźne efekty bez konieczności dużego zaangażowania technologicznego.

03

Budowanie zespołu e-Commerce

Jednym z najważniejszych celów współpracy było opracowanie wizji rozwoju działu e-Commerce. Tutaj wsparliśmy się mapą rozwoju – narzędziem pozwalającym zaplanować docelowy skład kompetencji w dziale oraz poszczególne etapy ich kompletowania.

Przygotowanie roadmapy rozpoczęliśmy od spotkań z przedstawicielami każdego działu zaangażowanego w rozwój e-Commerce, podczas których zidentyfikowaliśmy w jakim zakresie potrzebują oni wsparcia. Na podstawie tych informacji powstała tablica w Trello opisująca rozkład zadań dla poszczególnych osób oraz luki, wymagające zagospodarowania.

Na bazie tablicy przygotowaliśmy roadmapę rozwoju działu e-Commerce wraz z planami rekrutacyjnymi na kolejne dwa kwartały.

W ramach rekrutacji:

 • stworzyliśmy ogłoszenie na stanowisko performance specialist,
 • przygotowaliśmy zadanie rekrutacyjne, skutecznie sprawdzające kompetencje kandydata,
 • na bieżąco konsultujemy kandydatury.

04

Wsparcie marketingu afiliacyjnego

Jednym z obszarów wspierających e-Commerce Diverse jest marketing afiliacyjny.

Podczas współpracy:

 • znaleźliśmy nowe kanały afiliacyjne,
 • opiniowaliśmy potencjalnych partnerów do współpracy i pozyskaliśmy nowych,
 • usprawniliśmy analizę działań afiliacyjnych: śledzimy skuteczność poszczególnych kanałów, analizujemy raporty pod kątem cyklu sprzedaży i cyklu życia klienta, wypracowaliśmy też strukturę raportowania.

05

Wyniki

Dzięki współpracy Diverse udało się:

 • szybko zapełnić lukę kompetencyjną po zakończeniu współpracy z dotychczasowym e-Commerce Managerem,
 • rozwinąć performance marketing,
 • rozwinąć marketing afiliacyjny,
 • uporządkować współpracę z zewnętrznymi dostawcami,
 • opracować plan rozwoju działu e-Commerce,
 • zwiększyć liczbę odzyskiwanych koszyków,
 • zwiększyć udział odzyskiwanych koszyków w całej sprzedaży o 84,53%,
 • zwiększyć współczynnik konwersji dla odzyskanych koszyków o 5,43%.

Warto wspomnieć, że już w pierwszym miesiącu firma osiągnęła zakładane cele sprzedażowe pomimo braku wewnętrznego e-Commerce Managera.

84,53%
większy udział odzyskiwanych koszyków w całej sprzedaż
5,43%
większy współczynnik konwersji dla odzyskanych koszyków
Casbeg

Chcesz zobaczyć, jakie wyniki osiągniesz we współpracy z Casbeg?

Wykorzystaj nasze doświadczenie do wzrostu przychodów w Twojej firmie!

Skontaktuj się

Kontakt

Też chcesz osiągnąć z nami takie rezultaty?

Zostaw nam prośbę o kontakt, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 24 godzin.