Udana rozmowa kwalifikacyjna i podpisanie umowy z wybranym kandydatem to jedno. Poprawnie przeprowadzony onboarding i przekazanie nowego handlowca pod skrzydła docelowego przełożonego, jeśli onboarding prowadził ktoś inny – to drugie. Co więcej, nawet jeśli wdrożenie prowadził przełożony to moment weryfikacji jest bardzo ważny. To wtedy okazuje się ile z rzeczy, których nauczył się nowy handlowiec faktycznie potrafi zastosować – wiedzieć to jedno, a rozumieć i umieć wykonać to drugie 😉

Jak upewnić się, że wszystko zagrało jak należy, jeszcze zanim nowy handlowiec odbędzie pierwszą rozmowę z potencjalnym klientem? Z pomocą przyjdzie certyfikacja handlowca.

Czym jest certyfikacja handlowca?

Certyfikacja handlowca to jeden z elementów autorskiego modelu wdrażania nowych osób do organizacji. Nasza konsultantka Anna Jarosławska łącząc ponad 15 letnie doświadczenie w sprzedaży i ponad 10 lat trenowania kompetencji wypracowała skuteczny sposób na to, jak efektywnie onboardować nowych pracowników.

Model zakłada 4 etapy, które poprzedza rekrutacja w oparciu o profil kandydata (pobierz profil kandydata na stanowisko New Business Development oraz profil Business Development Managera) przygotowany na bazie spisu kompetencji, których potrzebujemy do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem:

1. Zaplanowany onboarding z 3 obszarów: wiedza, umiejętności, kształtowanie postawy pracownika zgodnej z wartościami firmy

2. Test wiedzy o produktach/usługach (w zależności od działu potrzebujemy innej wiedzy) 

3. Certyfikacja

4. Plan rozwoju (wynikający z certyfikacji).

Dlaczego warto przeprowadzić certyfikację?

  • Certyfikacja wymusza ustalenie i spisanie celów, co ułatwia pracę osobie wprowadzającej nowego handlowca do firmy. Dzięki certyfikacji osoba wdrażająca wie, jaki jest cel wdrożenia i łatwiej jest jej przeprowadzić onboarding. 
  • Nowy handlowiec wie, czego się od niego oczekuje.
  • Dzięki zaangażowaniu przełożonego w proces certyfikacji od samego początku minimalizujecie ryzyko, że nie będzie zadowolony z tego jak został wdrożony nowy pracownik.
  • Certyfikacja to dobry sposób na oficjalne „przekazanie” pracownika w ręce jego docelowego przełożonego i zamknięcie procesu onboardingu.
  • Dzięki certyfikacji macie pewność, że handlowiec jest gotów do samodzielnej pracy – unikacie więc spaleni pierwszych kilku leadów, na których normalnie handlowiec uczyłby się samodzielnej sprzedaży.

Jak przeprowadzić certyfikację?

Na początek określ jaką wiedzą i kompetencjami powinien wykazać się nowy handlowiec, aby być gotowym do samodzielnego obsługiwania szans sprzedaży i zarządzania sprzedażą/swoimi wynikami. (wiedza/umiejętności/postawa) W tym miejscu warto wspomnieć o trójkącie kompetencji:

Same umiejętności sprzedażowe bez wiedzy o produkcie nie przyniosą handlowcowi sukcesu. Wiedza o produkcie bez umiejętności sprzedażowych też nie wystarczy.

W podstawie trójkąta kompetencji jest postawa pracownika. Tę warto kształtować zgodnie z zasadami, kulturą organizacyjną i wymaganiami ze strony bezpośredniego przełożonego. Certyfikacja powinna koncentrować się na umiejętnościach i postawie. Ważnym wskaźnikiem jest np. sposób przyjmowania informacji zwrotnej, proaktywność w uzupełnianiu luk w wiedzy czy umiejętnościach wskazanych podczas certyfikacji.

Jak poprawnie określić swoje oczekiwania w ramach certyfikacji? Pobierz poniższą checklistę, żeby krok po kroku przygotować się do procesu certyfikacji i zyskać pewność, że po jego przeprowadzeniu nowy handlowiec jest gotowy do samodzielnej pracy:

Checklista: certyfikacja nowego handlowca

Upewnij się, że nowy handlowiec jest gotowy do pracy

W ramach certyfikacji nowy handlowiec powinien usiąść ze swoim przełożonym, który wciela się w rolę klienta i odbywają rozmowę.Podczas certyfikacji przełożony sprawdza kompetencje sprzedażowe i komunikacyjne handlowca oraz jego wiedzę o produktach/usługach firmy.

Do rozmowy może dołączyć osoba, która wdrażała handlowca w celu przygotowania feedbacku: zapisywania cytatów, robienia notatek. Podczas certyfikacji istotna jest m.in. obserwacja ukierunkowana, oparta na faktach, dlatego warto zaprosic kogoś, kto będzie mógł w trakcie notować cytaty i później udzielić handlowcowi feedbacku rozwijającego ze wskazaniem konkretnych słów zachowań.

Na koniec dobrze jest poprosić handlowca o przesłanie wyceny. Pozwoli to zobaczyć:

  • jak szybko handlowiec wyśle maila (zareaguje na szansę sprzedażową), 
  • jaka będzie treść maila (Czy treść maila zawiera dobre CTA i zakontraktowanie kolejnych kroków? Czy jest poprawna stylistycznie i językowo? Większość handlowców świetnie radzi sobie w mowie, gorzej w piśmie),
  • jak podejdzie do wyceny (Czy poprawnie opisze zakres, wyliczy cenę, użyje pliku PDF, przygotuje dobre wezwanie do działania – CTA?)

Pamiętajcie, aby certyfikacja zakończyła się planem rozwoju handlowca na kolejne miesiące oraz zapisaniem celów, które powinien osiągnąć, aby z sukcesem zakończyć okres próbny. Dobrą praktyką jest ustalenie tzw. programu mentorskiego, aby ktoś w firmie czuwał nad dalszym rozwojem handlowca.

Masz pytania co do certyfikacji? Napisz do mnie na LinkedIn, postaram się pomóc : https://www.linkedin.com/in/anna-jaros%C5%82awska/